Alle leerlingen zijn geslaagd!

04
Juni 2020
Diploma-uitreiking-2019

Alle 166 vmbo-leerlingen van het STC vmbo college in Rotterdam zijn geslaagd voor hun eindexamen. Hoewel de manier van toetsen vanwege de coronamaatregelen aangepast moest worden, is er niet op kwaliteit ingeboet.

Het STC vmbo college is na de lockdown snel overgeschakeld op digitaal lesgeven. Ook voor de schoolexamens werden binnen korte tijd een alternatief gemaakt, vaak een digitale variant. Dat kon omdat er al veel kennis over moderne technologie aanwezig was, bij de docenten en bij de leerlingen.

De opdrachten voor de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) werden per mail, maar ook per brief naar huis gestuurd. ‘Het was fijn dat er veel contact was met de ouders’, vertelt onderwijsmanager André Nouwen. ‘De driehoek leerling-ouders-school bleek weer eens heel belangrijk’. De ouders hielden over het algemeen goed in de gaten welke lessen hun kind moest volgen en welke opdrachten ze moesten uitvoeren. ‘Voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) moesten de leerlingen bijvoorbeeld voor hun moeder koken. Dat vonden de moeders hartstikke leuk! De leerlingen stuurden allerlei foto’s van henzelf in de keuken en van moeders die zaten te smullen.’

‘Er is niet ingeboet op kwaliteit’, zegt onderwijsmanager André Nouwen. ‘Alle eindtermen zijn getoetst.’ Het vier-ogenprincipe werd bij het afnemen van toetsen via beeldbellen altijd gehanteerd, een docent luistert en kijkt, de andere schrijft de antwoorden op.

Dankzij het flexibele team van docenten, de betrokkenheid van ouders bij de school, en natuurlijk dankzij de inzet van de leerlingen is nu 100% geslaagd.

Volgende week mogen ze – indien gewenst – een resultaatsverbeteringtoets doen en vanaf half juni worden op een bijzondere manier de diploma’s uitgereikt.

Meer nieuws