Haven Havo veilig op stap

07
November 2018
Haven Havo

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor alle leerlingen van de Haven Havo veiligheidskleding beschikbaar gesteld.
Op deze manier kunnen de leerlingen veilig deelnemen aan de excursies en projecten gedurende het schooljaar.
Daarnaast geeft het Havenbedrijf Rotterdam op 4 december een gastles over veilig (leren) werken in de haven.

Meer nieuws