Begeleiding

Passende begeleiding

Op het STC vmbo college ontvangen leerlingen passende begeleiding. Ons voorgezet onderwijs en de begeleiding die wij bieden is op het vereiste niveau, inspirerend en duidelijk. Wij bieden structuur en aandacht en er is oog voor de leerling en zijn of haar ontwikkeling.

Eerstelijnszorg
Mentoren spelen een belangrijke rol bij de eerstelijns begeleiding. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor signaleert eventuele problemen en pakt deze op. De mentor organiseert informatieavonden en houdt contact met de ouders.

Tweedelijnszorg
Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig om hun opleiding af te kunnen maken. Hiervoor zet het STC vmbo college tweedelijnsbegeleiding in met interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. De mentor helpt leerling en ouders met een doorverwijzing naar extra begeleiding.

Contact over begeleiding
Voor vragen over begeleiding kan je terecht bij mevrouw Olde Monnikhof, telefoonnummer 010 42 90 266.

Leerwegondersteunend onderwijs

Leerlingen die een extra steuntje nodig hebben om bij ons een opleiding te kunnen volgen, kunnen gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het STC vmbo college biedt leerwegondersteuning aan alle leerlingen die een officiële indicatie voor lwoo hebben gekregen.

Dyslexie
Dyslectische leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een dyslexiekaart. Deze kaart krijg je alleen als je in het bezit bent van een dyslexieverklaring en deze verklaring bij de intake is aangeleverd. Op de dyslexiekaart staat welke ondersteuning voor deze leerling is afgesproken. Het STC vmbo college beleid ten aanzien van dyslexie is gebaseerd op het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Leerlingen van wie wij vermoeden dat zij dyslectisch zijn, testen wij op school. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders / verzorgers.