Bovenbouw

Vakkenpakket

Het derde en vierde schooljaar van het vmbo wordt de bovenbouw genoemd. Op ons vmbo krijgen alle leerlingen les binnen het profiel Maritiem en Techniek. Dat betekent dat de beroepsgerichte lessen krijgt bij een van de vier vakrichtingen die je kiest. Ook ga je een paar weken stagelopen.

Examenreglementen en Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

 PTA Corona versie 2 juni 2020

Examenreglement 2018-2020

PTA 2018 2020 BB

PTA 2018 2020 KB

PTA 2018 2020 GL

 

Examenreglement 2019-2021

PTA 2019 2021 BB

PTA 2019 2021 KB

PTA 2019 2021 GL

 

Bovenbouw
Vakken

In het derde en vierde schooljaar krijg je les in de volgende vakken:

Vakken vmbo bovenbouw

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group