Bovenbouw

Vakkenpakket

Het derde en vierde schooljaar van het vmbo wordt de bovenbouw genoemd. Op ons vmbo krijgen alle leerlingen les binnen het profiel Maritiem en Techniek. Dat betekent dat de beroepsgerichte lessen krijgt bij een van de vier vakrichtingen die je kiest. Ook ga je een paar weken stagelopen.

Wat kan je verwachten?
Romy en Sem waren benieuwd naar het vmbo-profiel Maritiem en Techniek op het STC vmbo college en maakte onderstaande video;

Bovenbouw
Vakken

In het derde en vierde schooljaar krijg je les in de volgende vakken:

Vakken vmbo bovenbouw

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group