Goed en veilig

Het STC vmbo college is een veilige en goede school waar iedereen zich iedere dag sterk maakt om het beste uit leerlingen te halen. Werken aan het optimaliseren van kansen en leren in inspirerende omgeving staan daarin centraal.

Gouden Regels
Om onze school prettig en veilig te houden, hebben we zes gouden regels opgesteld. Dit zijn zes regels waaraan iedereen zich op school moet houden:

  1. Hier behandelen wij elkaar met respect.
  2. Petjes, mutsen, capuchons en trainingspakken zijn niet toegestaan.
  3. In de klas? Telefoon uit!
  4. Eten en drinken mag alleen in de kantine en buiten het gebouw.
  5. Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
  6. Roken is niet toegestaan in onze gebouwen.

Een prettige school? Daar zijn we samen verantwoordelijk voor!

Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

Op onze twee schoollocaties werken vertrouwenspersonen en een pestcoördinator. Zij zijn te bereiken via de schoollocatie waar je naar school gaat.

Vensters Voor Verantwoording
Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen. Op www.venstersvo.nl vind je informatie over o.a. examens, lesuitval, tevredenheid enzovoort.

Onderwijsinspectie
De Inspectie voor het Onderwijs bezoekt onze scholen regelmatig. De inspecteur kijkt dan naar de kwaliteit van de lessen en van de begeleiding die je op school krijgt. We zijn trots te melden dat onze opleidingen voldoen aan de eisen van de inspectie. Wil je daar meer over lezen? Kijk dan even op de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

Koers VO
Alle VO scholen uit de regio Rotterdam zijn verbonden aan Koers VO. In Koers VO worden afspraken gemaakt die voor alle besturen gelden. Een van de afspraken is dat alle scholen het schoolondersteuningsprofiel maken. De profielen van het STC vmbo college en andere scholen zijn te vinden op www.koersvo.schoolprofielen.nl.

 

  • STC Group