Goed en veilig

Een prettige en veilige school? Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Op het STC vmbo college gelden zes belangrijke (gouden) regels:

1. We behandelen elkaar met respect.
2. Petjes, mutsen, capuchons en trainingspakken laten we buiten het lokaal.
3. De docent bepaalt of en hoe de telefoons in de klas gebruikt worden.
4. Eten en drinken mag alleen in de kantine en buiten het gebouw.
5. Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
6. Roken is niet toegestaan in onze gebouwen en op onze schoolpleinen.

Klachtenregeling
Uiteraard doen we er alles aan om er voor te zorgen dat de schooltijd zo goed en fijn mogelijk verloopt. Helaas gaat er wel eens iets fout. Ook in dat geval willen wij de zaken goed regelen. Mocht een gesprek met de mentor, de directie of vertrouwenspersoon van de school geen oplossing bieden, dan kunt u een klacht indienen. Daar hebben we een klachtenprocedure voor opgesteld.


Vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator
Op onze schoollocaties werken vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen van STC Group, Claudia Zwijgers, Özlem Özer-Genic, en Laurian Hollander zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@stc-r.nl.

Anti-pestcoördinatoren
Locatie Anthony Fokkerweg: mevrouw Huizer, R.Huizer@stc-r.nl.

Locatie Westzeedijk: mevrouw Benamar, N.Benamar@stc-r.nl.

Scholen op de kaart

Vensters verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen. Op scholenopdekaart vind je informatie over o.a. examens, lesuitval, tevredenheid, enzovoort.


Onderwijsinspectie
De Inspectie voor het Onderwijs bezoekt onze school regelmatig. De inspecteur kijkt dan naar de kwaliteit van de lessen en van de begeleiding die je op school krijgt. We zijn trots te melden dat onze opleidingen voldoen aan de eisen van de inspectie. Wil je daar meer over lezen? Kijk dan even op de site van de inspectie.


Koers VO

Alle VO scholen uit de regio Rotterdam zijn verbonden aan Koers VO. In Koers VO worden afspraken gemaakt die voor alle besturen gelden. Een van de afspraken is dat alle scholen het schoolondersteuningsprofiel maken.

  • STC Group