Kwaliteit en tevredenheid

Bij het STC vmbo college doen we er alles aan om je middelbare schooltijd zo leuk en goed mogelijk te laten verlopen. Dat doen we onder andere door geen lessen uit te laten vallen. De lessen van het eerste tot en met het zesde uur gaan altijd door!

Elke twee jaar doen we onderzoek onder onze leerlingen en hun ouders. We kijken dan hoe tevreden jullie zijn en wat we kunnen verbeteren. Op scholen op de kaart kun je een heleboel informatie over de school vinden. Alle regels en afspraken staan in de schoolgids van het STC vmbo college.

Slagingspercentage
Afgelopen jaar slaagde alle vmbo-leerlingen! Ieder jaar ligt het cijfer ruim boven de 95%.

Veilige en prettige leeromgeving

Een veilige en prettige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om te kunnen presteren. We werken daar met z’n allen aan. Ondanks alle inspanningen kunnen er school- en werksituaties ontstaan waarin leerlingen, ouders of collega’s zich minder veilig voelen.

Aanpak schoolverzuim
We houden bij hoe vaak er lessen uitvallen, maar ook hoe vaak onze leerlingen niet op school zijn (bijvoorbeeld omdat je ziek bent). Dit houden we bij in het Leerling Volg Systeem. Verzuim (zo heet het als je niet op school bent terwijl je wel les hebt) melden we altijd bij de leerplichtambtenaar. En in een aantal gevallen praten we hier ook over met je ouders. Als je vaak lessen mist, schakelen we het begeleidingsadviesteam in. Samen kijken we hoe we je het beste kunnen helpen.


Als het toch niet goed gaat…
Ondanks het feit dat iedereen hard z’n best doet, kan er altijd iets fout gaan. Bespreek dat dan eerst met je mentor. Lukt dit niet of levert dit niet op wat je er hoopte, praat dan met de schooldirecteur. Daarnaast kennen we een Klachtenprocedure STC Group. 

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group