Kwaliteit en tevredenheid

Bij het STC vmbo college doen we er alles aan om je middelbare schooltijd zo leuk en goed mogelijk te laten verlopen. Dat doen we onder andere door te voorkomen dat er plotseling lessen uitvallen. Want een uurtje vrij lijkt leuk, maar dat uurtje moet je op een ander moment toch inhalen. Elke twee jaar doen we onderzoek onder onze leerlingen en hun ouders. We kijken dan hoe tevreden jullie zijn en wat we zouden kunnen verbeteren. Alle regels en afspraken staan in de Schoolgids STC vmbo college 2018-2019.

Slagingspercentage
Afgelopen jaar is ruim 95 procent van onze leerlingen geslaagd. Het gemiddelde examencijfer van al onze leerlingen lag hoger dan het landelijk gemiddelde examencijfer van alle vmbo-leerlingen in Nederland. Vijf  leerlingen slaagden zelfs cum laude!

Veilige en prettige leeromgeving

Een veilige en prettige leeromgeving is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen presteren. Het realiseren van zo’n omgeving staat hoog op de agenda van het STC vmbo college. Ondanks alle inspanningen kunnen er school- en werksituaties ontstaan waarin leerlingen, studenten, ouders of collega’s zich niet of minder veilig voelen.

Aanpak schoolverzuim
We houden bij hoe vaak er lessen uitvallen, maar ook hoe vaak onze leerlingen niet op school zijn (bijvoorbeeld omdat je ziek bent). Dit houden we bij in het Leerling Volg Systeem. Verzuim (zo heet het als je niet op school bent terwijl je wel les hebt) melden we altijd bij de leerplichtambtenaar. En in een aantal gevallen praten we hier ook over met je ouders. Als je vaak lessen mist, schakelen we het begeleidingsadviesteam in. Samen kijken we hoe we je het beste kunnen helpen.

Belangrijke documenten
Op het STC vmbo college werken wij hard aan het op een hoog peil houden van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe we dat doen, en welke afspraken we daarover gemaakt hebben is te vinden in een aantal documenten:
Verzuimprotocol
– Examenreglement

Als het toch niet goed gaat…
Ondanks het feit dat iedereen hard z’n best doet, kan er altijd iets fout gaan. Bespreek dat dan eerst met je mentor. Lukt dit niet of levert dit niet op wat je er hoopte, praat dan met de schooldirecteur. Daarnaast kennen we een Klachtenprocedure STC Group. 

  • STC Group
  • STC Group