Meepraten

Samen sterk

Leerlingen, school en ouders zorgen er samen voor dat leren zo goed mogelijk gaat. Met elkaar zorgen we voor een leuke schooltijd en voor goed onderwijs.

Leerlingenraad
Op beide locaties is een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit klas 1, 2 en 3. Zij praten mee over schoolzaken zoals schoolfeesten, roosters, excursies, enzovoort. Alle leerlingen kunnen bij de leerlingenraad terecht met vragen, ideeën en tips. Deze worden verzameld en tijdens de  vergaderingen van de leerlingenraad besproken. Wil je ook meepraten in de leerlingenraad? Praat er eens over met je mentor.

 

Leerlingenraad
In de Leerlingenraad zitten leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3. Minstens zes keer per jaar komen ze bij elkaar om te praten over roosters, veiligheid, open dagen, kwaliteit van de school, feesten en excursies. Voor vragen en
opmerkingen kun je mailen: leerlingenraadvmbo@stc-r.nl (Westzeedijk) of leerlingenraadaf@stc-r.nl (Anthony Fokkerweg).

Ouderparticipatie

Vijf tot zes keer per jaar overlegt de Ouderraad met de schoolleiding over het beleid van de school. De ouders uit de Ouderraad helpen ook bij feesten en activiteiten, zoals de open dagen, de diploma-uitreiking en excursies.
Op deze manier hebben ze regelmatig contact met andere ouders, het team en het management. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar oudersvmbo@stc-r.nl.

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group