Meepraten

Samen sterk

Leerlingen, school en ouders / verzorgers spelen allemaal een belangrijke rol tijdens de schooltijd. Met elkaar maken wij goed voorgezet onderwijs op het STC vmbo college.

Leerlingenraad
Op beide vmbo-locaties hebben wij een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit klas 1, 2, 3 en 4. Deze leerlingen praten mee over schoolzaken zoals schoolfeesten, roosters, excursies enzovoort. Alle leerlingen kunnen bij de leden van de leerlingenraad terecht met vragen, ideeën en tips. Deze worden verzameld en tijdens de  vergaderingen van de leerlingenraad besproken. Wil je ook meepraten in de leerlingenraad? Praat er eens over met je mentor.

Voor ouders

De ouderraad is een groep met positief kritische ouders die het leuk vindt om met de schoolleiding te praten over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Hebt u een suggestie of idee dat u besproken wilt hebben in de ouderraad? Dan kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken.

Het ouderparticipatieteam helpt mee bij verschillende activiteiten op school zoals open dagen, diploma-uitreikingen, excursies enzovoort.  Op beide schoollocaties is een team actief. Vindt u het leuk om mee te helpen? Meld u dan aan per e-mail.

  • STC Group
  • STC Group