Over het vmbo

Het STC vmbo college is een bijzonder vmbo, want bij ons op school zitten jongens en meisjes die later willen gaan werken op het water, in het vervoer of bij een (lucht)haven. Ze willen bijvoorbeeld kapitein, douanebeambte, vrachtwagenchauffeur of treinmachinist worden, of werken in laboratoria van grote raffinaderijen. Kortom: denkers én doeners zijn bij ons van harte welkom.

We hebben twee middelbare schoollocaties in Rotterdam: de Anthony Fokkerweg en de Westzeedijk. Op deze locaties bieden wij onze vmbo’ers modern onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving. Leerlingen bereiden zich bij ons voor op een loopbaan of vervolgopleiding. Daarnaast helpen wij de leerlingen bij het opbouwen van zelfrespect, respect voor anderen, onderling vertrouwen en betrokkenheid bij de wereld om hen heen. Ons voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs biedt gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen aan binnen het profiel Maritiem en Techniek. We geven onze gl-leerlingen de mogelijkheid om met een mavodiploma van school te gaan. Sinds het schooljaar 2018 – 2019 is het onderwijsaanbod aangevuld met de Haven Havo.

Het STC vmbo college is onderdeel van de STC Group; dit is een zogenaamde verticale vakinstelling voor scheepvaart, transport en de procesindustrie.

Leerlingen van het STC