Over onze school

Bij ons op school zitten jongens en meisjes die later willen gaan werken op het water, in het vervoer of bij een (lucht)haven. Ze willen bijvoorbeeld kapitein, douanebeambte of treinmachinist worden. Denkers én doeners zijn bij ons van harte welkom.

We hebben twee middelbare schoollocaties in Rotterdam: de Anthony Fokkerweg en de Westzeedijk. Hier geven we modern onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving. Er is veel aandacht voor moderne technologieën en Loopbaanoriëntatie en – begeleiding. Ons voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs biedt gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen aan binnen het profiel Maritiem en Techniek. We geven onze gl-leerlingen de mogelijkheid om met een mavodiploma van school te gaan. Sinds schooljaar 2018 – 2019 is het onderwijsaanbod aangevuld met de Haven Havo.

Onze school hoort bij STC Group; dit is een zogenaamde verticale vakinstelling voor scheepvaart, transport en de procesindustrie.

Leerlingen van het STC