Overstappen naar het STC vmbo college

Het STC vmbo college is een bijzondere middelbare school in Rotterdam, want bij ons op school zitten jongens en meisjes die later willen gaan werken op het water, in het vervoer of bij een (lucht)haven. Ze willen bijvoorbeeld kapitein, douanebeambte, vrachtwagenchauffeur of treinmachinist worden, of werken in laboratoria van grote raffinaderijen. Kortom: denkers én doeners zijn bij ons van harte welkom.

Ook staat onze middelbare school open voor leerlingen die vanaf een andere school willen overstappen. Voor elke leerling (afkomstig van het vmbo, mavo of havo) kijken wij samen met de ouders en/of verzorgers  wat de meest geschikte aansluiting is, het vmbo of de Haven Havo. Het vmbo heeft verschillende niveaus:

  • gemengde leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • basisberoepsgerichte leerweg

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen ook hun mavo-diploma (vmbo tl) halen.

In schooljaar 3 kiezen onze vmbo-leerlingen een van de vier vakrichtingen binnen het profiel  Maritiem en Techniek. Het vakkenpakket bestaat uit theoretische vakken en toekomstgerichte lessen. De vakrichtingen voor leerjaar 3 en 4 op het vmbo zijn:

Wil uw zoon of dochter overstappen naar het vmbo of naar de Haven Havo? Neem dan contact met ons op:

vmbo en Haven Havo