Overstappen naar het STC vmbo college

Het STC vmbo college is een bijzondere middelbare school in Rotterdam, want bij ons op school zitten jongens en meisjes die later willen gaan werken op het water, in het vervoer of bij een (lucht)haven. Ze willen bijvoorbeeld kapitein, douanebeambte, vrachtwagenchauffeur of treinmachinist worden, of werken in laboratoria van grote raffinaderijen. Kortom: denkers én doeners zijn bij ons van harte welkom.

Ook staat onze middelbare school open voor leerlingen die vanaf een andere school naar het STC willen overstappen. Voor elke leerling (afkomstig van het vmbo, mavo of havo) kijken wij in samenspraak met de ouders / verzorgers  wat de meest geschikte aansluiting is. Instromen in mogelijk aan het begin van het tweede en het derde schooljaar. Wij bieden ons onderwijs aan op drie vmbo niveaus:

  • gemengde leerweg
  • kader beroepsgerichte leerweg
  • basis beroepsgerichte leerweg

 

In schooljaar 3 kiezen onze leerlingen een van de vier vakrichtingen binnen de sector / het profiel  Maritiem en techniek waarmee zij beroepsgerichte en op de praktijk afgestemde lessen krijgen. Het vakkenpakket kent daartoe een afwisseling van theoretische vakken en toekomstgerichte lessen. De vakrichtingen voor leerjaar 3 en 4 op het vmbo zijn:

 

Wil uw zoon of dochter overstappen naar onze school? Neem contact op met een van de twee schoollocaties in Rotterdam:

 

VMBO-leerlingen