CLIS-project binnenvaart

CLIS staat voor Cultural and Language program for the Rhine and Inland Shipping Schools. Dit twee jaar durende project is deels gefinancierd door het Erasmus + programma en heeft tot doel bewustzijn en kennis rondom veiligheid te vergroten bij leerlingen. Het project draait om de pijlers veiligheid, communiceren met elkaar en omgaan met culturele verschillen.

Projectpijlers
Naast het STC participeren drie andere binnenvaartscholen in dit project. Dat zijn KTA (België), Berufsschule MFE (Oostenrijk) en BbS Schönebeck (Duitsland). Het project is gestart in oktober 2014. In dit project hebben de vier projectpartners gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld, waar de deelnemende scholen in de loop van het schooljaar 15-16 mee gaan werken. Onderwerpen in dit lesmateriaal zijn voornamelijk veiligheid en communiceren in het Engels en met het door EDINNA ontwikkelde Riverspeak. Een ander onderdeel van dit project is het uitwisselingsprogramma. In oktober 2015 vond het eerste uitwisselingsprogramma plaats waarbij leerlingen uit Oostenrijk, België en Duitsland naar Rotterdam kwamen om elkaar en de Nederlandse binnenvaart te leren kennen. De Nederlandse binnenvaart stond deze week centraal, zodat de leerlingen inzicht krijgen in de culturele verschillen in de binnenvaart. Zij hebben daarom onder andere een bezoek gebracht aan de maasvlakte II.

Onze tien vmbo-4 leerlingen van de afdeling Rijn- en Binnenvaart brachten in februari 2016 een bezoek terug naar onze Oostenrijkse partner in Wenen. Tijdens deze uitwisseling hebben ook zij gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in de Oostenrijkse binnenvaart. Dit hebben ze gedaan tijdens een boottocht op de Donau, een bezoek aan een hydro-elektrische krachtcentrale en een rondleiding op het sluizencomplex Freudenau.

Opleidingsschip STC

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl